Tag: Anna Świderkówna

Kim był bóg dla poganina?

Historia

Co jest naprawdę istotą religii greckiej? Istnieje historyjka, która według mnie lepiej niż cokolwiek innego odzwierciedla sens tego, co najważniejsze. Mianowicie niedaleko Aten leżało nieduże miasto Plateje.

Więcej

Bóg bliski – Bóg wojny?

Pismo Święte

Trzeba mianowicie wiedzieć, że język narodu wybranego był konkretny, dosadny i z upodobaniem posługiwał się bardzo mocnymi...

Więcej

Zbawienie – Uczta Baranka

Pismo Święte

Obraz uczty jest szczególnie dobrze dobrany. Może nam on pomóc wniknąć nieco głębiej w niepojętą tajemnicę samego Boga....

Więcej

Wchodzić w życie Trójjedynego

Pismo Święte

My tymczasem tak często i tak niemądrze skłonni jesteśmy uważać, że dając, możemy coś stracić, albo że poniżamy się, przyjmując.

Więcej

Bóg jest Miłością

Pismo Święte

Czyż można było wyraźniej powiedzieć, czego potrzeba, by móc uczestniczyć w życiu i radości Boga?...

Więcej

Zaproszenie do Komunii Bożej

Pismo Święte

Pozostaje jednak pytanie, jak to możliwe, a po drugie, w jaki sposób to, co łączy Ojca z Synem, może nas, ludzi, dotyczyć. Otóż...

Więcej

Jedność w miłości – Koinonia

Pismo Święte

Miłość zatem pragnie chcieć tego, czego chce ten, kogo kochamy. W ludzkiej miłości bywa to nieraz niebezpieczne, bo kochany człowiek może chcieć czegoś złego…

Więcej

Paraklet – „Obietnica Ojca”

Pismo Święte

Uczniowie zgubiliby się z pewnością i zaplątali, gdyby polegając na własnych siłach, próbowali zbudować jakiś system religijny...

Więcej

Syn i Ojciec

Pismo Święte

Wierzyli, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, choć jakże odmiennym od tego, którego wyglądali. Pan sam potwierdził przecież Jego...

Więcej

Bóg dla nas w Jezusie Chrystusie

Pismo Święte

Chcielibyśmy, by Jezus mówił nam o istocie Boga, o tym, kim jest On sam w sobie. A tymczasem Jezus naucza, kim Bóg jest dla nas…

Więcej
Zamknij