Historia

Co potrafi niewiasta… Szkic o Matce Magdalenie Mortęskiej OSB

Historia

Ksieni chełmińska wyczuła trafnie to dzieło, które przyniosło następnie tyle pożytku. W ówczesnej rzeczywistości dziewczęta nie miały dostępu do nauki, po prostu nie było szkół.

Więcej

Historia “Reguły Reformowanej” w skrócie

Historia

Benedyktyni uważali ją za zbyt daleko odchodzącą od tradycji, a niektórzy prawnicy jezuiccy – za nie dość jeszcze zgodną z...

Więcej

Miłość miewa inne drogi niż sprawiedliwość

Historia, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Magdalena Mortęską przyjechała do Chełmna w Adwencie (a więc w grudniu) 1578 roku. Nie wiemy, kiedy otrzymała habit, nie mogło to...

Więcej

Wielki obrońca życia monastycznego…

Historia, Ojcowie pustyni

Istotą historii Kasjana jest jego nieuchwytność. Nadzwyczajnie usuwający się w cień, opiera się naszym próbom poznania go i zrozumienia.

Więcej

Wprowadzenie czyli śmierć po staropolsku

Historia, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

W ogóle jest testament kopalnią wiadomości: o stosunkach rodzinnych i majątkowych, o układach społecznych, o samych ludziach wreszcie...

Więcej

Jednooka ksieni… Kim była Służebnica Boża Matka Magdalena Mortęska?

Historia, Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Więc kiedy wreszcie w roku 1578 postanowiła uciec do klasztoru, co właściwie potrafiła? Czytać, liczyć, prząść, prać,...

Więcej

Monastyczny savoir-vivre. O apoftegmatach Ojców Pustyni

Historia, Ojcowie pustyni

Termin „apoftegmaty” odnosi się do zbiorów anegdot, sentencji, jak mówili Grecy – logoi, „słów” Ojców Pustyni.

Więcej

Monastycyzm na Zachodzie przed Cluny

Historia

Cluny nie narodziło się nagle, nie wyszło ni stąd, ni zowąd, z nicości. Jego fundacja wpisuje się w długi, sięgający początków...

Więcej
Zamknij